Pradžia » Archyvai pagal kategorijas » Rajone
PRIIMAMOS PARAMOS PARAIŠKOS  UŽ PARDUODAMO PERDIRBTI PIENO  SUMAŽINIMĄ

PRIIMAMOS PARAMOS PARAIŠKOS UŽ PARDUODAMO PERDIRBTI PIENO SUMAŽINIMĄ

Parama už pieno, parduodamo perdirbti, sumažinimą bus teikiama iš Europos Sąjungos biudžeto lėšų pieno gamintojams, kurie 2016 m. spalio–gruodžio mėn. ar 2016 m. lapkričio–2017 m. sausio mėn., ar 2016 m. gruodžio–2017 m. vasario mėn., ar 2017 m. sausio–kovo mėn. įsipareigoja sumažinti pieno pardavimus perdirbti, palyginti su praėjusių metų atitinkamais mėnesiais ir 2016 m. liepos mėn. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre registruotiems pieno supirkėjams pardavė žalią pieną, ir yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre valdos valdytojais ar partneriais.
Paramos dydis nustatytas 140 Eur už toną pieno. Parama bus skiriama už ne daugiau kaip 50 proc. parduoto perdirbti pieno kiekio sumažinimą palyginus su ankstesniais metais atitinkamu laikotarpiu pristatytu kiekiu. Minimalus pieno kiekio sumažinimas yra 1500 kg.

Paraiškų rinkimo terminai seniūnijose:
– dėl pirmojo mažinimo laikotarpio, kuris apima 2016 m. spalio–gruodžio mėn., paraiškos renkamos iki 2016 m. rugsėjo 21 d. 13.00 val.;
–  dėl antrojo mažinimo laikotarpio, kuris apima 2016 m. lapkričio–2017 m. sausio mėn., paraiškos renkamos iki 2016 m. spalio 12 d. 13.00 val.;
–  dėl trečiojo mažinimo laikotarpio, kuris apima 2016 m. gruodžio–2017 m. vasario mėn., paraiškos renkamos iki 2016 m. lapkričio 9 d. 13.00 val.;
–  dėl ketvirtojo mažinimo laikotarpio, kuris apima 2017 m. sausio–kovo mėn., paraiškos renkamos iki 2016 m. gruodžio 7 d. 13.00 val.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
Užs. Nr. S-0223

Skelbiamas konkursas

Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba skelbia konkursą valstybės tarnautojo – Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiojo specialisto pareigoms eiti.

Išsamesnė informacija skelbiama Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kelme.lt.

Savivaldybės kontrolierė Daiva Bružienė

Užs. Nr. S-0217

Skaityti toliau …
Kelmės rajono savivaldybėje dirbs Vyriausybės priimamasis

Šių metų rugsėjo 16 d. (penktadienį) nuo 11.00 val. iki 13.00 val. Kelmės rajono savivaldybės administracijos patalpose (Kelmė, Vytauto Didžiojo g. 58) dirbs Vyriausybės priimamasis. Kelmės rajono gyventojus jiems aktualiais klausimais priims Vyriausybės kanceliarijos, Žemės ūkio, Socialinės apsaugos ir darbo, Teisingumo, Sveikatos apsaugos ir Aplinkos ministerijų atstovai. Į Vyriausybės priimamąjį gyventojai gali registruotis telefonais (8 427) 69 059. Bus konsultuojami ir iš anksto neužsiregistravę gyventojai.

Savivaldybės administracijos informacija

Užs. Nr. S-0221

Skaityti toliau …
Skelbiamas konkursas

Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą valstybės tarnautojo – Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti.

Išsamesnė informacija skelbiama Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kelme.lt.

Administracijos direktorė Irena Sirusienė

Užs. Nr. S-0218

Skaityti toliau …
Skelbiamas konkursas

„Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą valstybės tarnautojo – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti.

Išsamesnė informacija skelbiama Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kelme.lt.

Administracijos direktorė Irena Sirusienė

Užs. Nr. S-0219

Skaityti toliau …
Skelbiamas konkursas

„Kelmės rajono savivaldybė skelbia konkursą Šaukėnų kultūros ir amatų centro direktoriaus pareigoms eiti. Išsamesnė informacija skelbiama Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kelme.lt.

Savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai atliekantis mero pareigas

Izidorius Šimkus

Užs. Nr. S-0220

Skaityti toliau …
Kelmės rajono savivaldybės administracija aukciono būdu parduoda:

1. Administracinį pastatą, unikalus Nr. 5498-7004-8018,  plotas 599,46 kv. m, kultūros namų pastatą, unikalus Nr. 5498-7004-8029, plotas 915,11 kv. m, ir šiam objektui priskirtą žemės sklypą, plotas 0,5979 ha, kadastrinis Nr. 5454/0002:369 Pašilės k. v., esančius Šilo g. 23, Pašilės k., Kražių sen., Kelmės r. Pradinė objekto pardavimo kaina 15 252,58 Eur, iš šios sumos žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 1 838,58 Eur. Registracijos mokestis dalyvauti aukcione 50 Eur, pradinis įnašas ne mažesnis kaip 1 525,00 Eur. Aukciono data ir laikas – 2016-09-21, 9 val.
2. Mokyklos pastatą, unikalus Nr. 5493-6005-7016, bendras plotas 713,33 kv. m, ūkinį pastatą, unikalus Nr. 5493-6005-7027, užstatytas plotas 160 kv. m, ūkinį pastatą, unikalus Nr. 5493-6005-7049, užstatytas plotas 25  kv. m, kiemo rūsį, unikalus Nr. 5493-6005-7038, užstatytas plotas 24 kv. m, kiemo statinį (šulinį), unikalus Nr. 5493-6005-7052, ir šiam objektui priskirtą žemės sklypą, plotas 1,5172 ha, kadastrinis Nr. 5468/0001:296 Šedbarų k. v., esančius Šukiškių g. 17, Šukiškių k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r. Pradinė objekto pardavimo kaina 8 599,41 Eur, iš šios sumos žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 1 357,41 Eur. Registracijos dalyvauti aukcione mokestis 50 Eur, pradinis įnašas ne mažesnis kaip 860,00 Eur. Aukciono data ir laikas – 2016-09-21, 10 val.
3. Pastatą–pirtį, unikalus Nr. 5497-0017-0010, plotas 100,44 kv. m, ir šiam objektui priskirtą žemės sklypą, plotas 0,0757 ha, kadastrinis Nr. 5424/0001:22 Kiaunorių k. v.,  esančius Beržyno  g. 8, Kiaunorių  k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r. Pradinė objekto pardavimo kaina 2 324,26  Eur, iš šios sumos žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 334,26 Eur. Registracijos dalyvauti aukcione mokestis 50 Eur, pradinis įnašas ne mažesnis kaip 233,00 Eur. Aukciono data ir laikas – 2016-09-21, 11 val.
4. Pastatą–gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 5489-0003-5012, bendras plotas 448,76 kv. m, ir šiam objektui priskirtą žemės sklypą, plotas 1,0584 ha, kadastro  Nr. 5401/0005:38 Akmenių k. v., esančius Daustorių k. 2, Vaiguvos sen., Kelmės r. Pradinė objekto pardavimo kaina 5 833,23  Eur, iš šios sumos žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 1 240,23 Eur. Registracijos dalyvauti aukcione mokestis 50 Eur, pradinis įnašas ne mažesnis kaip 583 Eur.  Aukciono data ir laikas – 2016-09-21, 14 val.
5. Pesticidų sandėlį, unikalus Nr. 4400-2787-9958, pesticidų sandėlio bokštą, unikalus Nr.  4400-2787-9970, susisiekimo komunikacijas – kuro užpylimo aikštelę, plotas 514,03 kv. m, unikalus Nr. 4400-2788-0226, susisiekimo komunikacijas – lėktuvo pakilimo taką, unikalus Nr.  4400-2788-0215, ir šiam objektui priskirtą žemės sklypą, plotas 4,5776 ha, kadastro  Nr. 5442/0002:42 Mockaičių k. v., esančius Kybučių g. 26 A, Kybučių k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r. Pradinė objekto pardavimo kaina 41 973,53 Eur, iš šios sumos žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 32 496,53 Eur. Registracijos dalyvauti aukcione mokestis 50 Eur, pradinis įnašas ne mažesnis kaip 4 197,00 Eur. Aukciono data ir laikas – 2016-09-21, 15 val.
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2016-09-19, 9 val.,  pabaiga – 2016-09-20, 16 val., adresas: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė (212 kabinetas). Asmenys, aukciono dalyviai, dokumentus registruotis dalyvauti aukcione pateikia Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmėje (212 kabinetas). Darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą: Aldona Kučinskienė, vyr. specialistė, tel. 8 (427) 69063, el. paštas – aldona.kucinskiene@kelme.lt. Aukcionas vyks Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmėje, 212 kabinete, tiesiogiai, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto daiktų pardavimo viešojo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).  Parduodamo nekilnojamojo turto viešojo aukciono sąlygos skelbiamos internetinėje svetainėje: http://www.kelme.lt/Privatizavimas33762.

Administracijos direktorė                                                                                       Irena Sirusienė
Užs. Nr. S-0215  ▄

Skaityti toliau …
Merą ir tarybą padavė į teismą

Redakciją pasiekė žinia, kad VšĮ Kelmės ligoninėje dirbantis oftalmologas Jonas Pluščiauskis rugsėjo pradžioje kreipėsi į teismą dėl Kelmės rajono mero Vaclovo Andrulio bei savivaldybės tarybos, esą šie delsia pradėti veiksmus, taip gindami Beninos Petrošiutės interesus.

Liepos 29 d. J. Pluščiauskis kreipėsi į savivaldybės tarybą bei Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetą su prašymu atlikti patikrinimą dėl galimo VšĮ Kelmės ligoninės direktorės
B. Petrošiutės tarnybinio nusižengimo diskriminuojant darbuotojus, juos persekiojant, viršijant savo įgaliojimus, pažeidžiant darbo etiką ir kt., tačiau jokio atsakymo iki šiol negavo. Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitete nuspręsta, kad komiteto nariai nėra kompetentingi spręsti panašias problemas ir J. Pluščiauskiui siūlyta pačiam kreiptis į atitinkamas institucijas, o gavus iš jų konkrečių faktinių įrodymų, juos pateikti merui, kuris spresiąs, ką toliau daryti.
Įstatymai numato, kad ligoninės steigėjas, šiuo atveju rajono savivaldybės taryba, vykdo įstaigos kontrolę, skiria ir atleidžia iš pareigų vadovą, skiria jam nuobaudas ir t. t.
J. Pluščiauskio manymu, toks rajono savivaldybės delsimas imtis veiksmų yra neteisėtas, esą pats meras V. Andrulis ir taryba tyčia nieko neveikia gindami ligoninės vadovės interesus. Pareiškime J. Pluščiauskis kaltina merą galimai pažeidus savivaldos įstatymą ir nevykdžius jam patikėtų pareigų.

„Kelmiškiams“ inf.

Skaityti toliau …
ALGIO KRUTKEVIČIAUS PIRMOSIOS MIRTIES METINĖS
Skaityti toliau …
Projekto „Atrask save“ rezultatai Kelmės rajone

Jau daugiau nei pusmetį Kelmės rajone įgyvendinamas projektas „Atrask save“ pasiekė pirmuosius rezultatus. Per šį gana trumpą laikotarpį (tiesioginis darbas su jaunuoliais prasidėjo 2016 m. vasario mėnesį) į projekto veiklas įtraukti trisdešimt 15–29 m. jaunuolių, kurie nedirba, nesimoko ir nėra registruoti Darbo biržoje.

Darbo metu projekto vykdytojai susiduria su įvairiomis problemomis: yra jaunuolių, kurie kartais nenori lankytis susitikimuose, ignoruoja skambučius, jaunimui trūksta motyvacijos, kai kurie nežino, kokio darbo nori arba visiškai nieko nenori – nei mokytis, nei dirbti. Tačiau darbas juda teisinga linkme, prie rezultatų prisideda ir Kelmės rajono seniūnijų darbuotojai. Aktyviausios, daugiausia jaunuolių įtraukusios į projektą yra Tytuvėnų, Kražių, Pakražančio, Vaiguvos, Šaukėnų bei Tytuvėnų apylinkių seniūnijos.

Yra gerų pavyzdžių. Nida Gudavičiūtė iš Šaukėnų seniūnijos baigė veiklą projekte birželio 23 d., vykdė specialiai jai sudarytą planą, kurio rezultatas – sėkmingai įsidarbino vienoje iš Kelmės rajono įmonių (pradėjo dirbti nuo liepos 5 d.). Neringa Stankūnienė iš Vaiguvos seniūnijos ilgą laiką negalėjo įsidarbinti, trūko žinių, įgūdžių, praktikos ir pasitikėjimo savimi. Siekdama įgyti organizacinių gebėjimų, išsiaiškinti savo turimus asmeninius gebėjimus ir įgyti darbinės patirties, projekto dalyvė nusprendė savanoriauti Kelmės anglų kalbos klube ,,ABC“ (savanoriauta nuo kovo 14 d. iki birželio 14 d.). Pasak N. Stankūnienės, savanorystė suteikia gerą jausmą, kai esi reikalingas, drauge gali sužinoti naujų dalykų, susipažinti su naujais žmonėmis. Tai pati geriausia mokykla. Dalyvavimą projekte ,,Atrask save“ baigusi Neringa Stankūnienė teigia: ,,Savanorystės metu padėjau rengti Kelmės anglų kalbos klubui ,,ABC“ įvairius renginius, patobulinau bendravimo ir organizacinius gebėjimus, susipažinau su socialinio darbuotojo profesija. Patiko geranoriškas kolektyvas, kuris visada pasirengęs padėti iškilus klausimams. Bendraujant su vaikais ir jaunuoliais, patiko jų nuoširdumas ir mandagumas. Ši patirtis pravers renkantis profesiją, planuojant karjerą.“

Neringa ir Nidane vienintelės, kurioms pasisekė: nuo projekto „Atrask save“ pradžios buvo dirbama su 30 neaktyvių jaunuolių, iš kurių sėkmingai dalyvavimą projekte baigė 19 jaunų žmonių, t. y. lankė visas numatytas veiklas per 4 projekto vykdymo mėnesius, dvi projekto dalyvės (iš Pakražančio ir Liolių seniūnijos) po dalyvavimo projekte apsisprendė grįžti mokytis (viena dalyvė yra pateikusi prašymą stoti į VšĮ Kelmės profesinio rengimo centrą, kita ketina baigti mokyklą Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centre).

Dažniausias jaunų žmonių pageidavimas – susirasti darbą. Ryškėja tendencija, kad siekiantiems įsidarbinti asmenims labiausiai reikalingos informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, motyvavimo, pagalbos pažinti save paslaugos. Jaunuoliai taip pat mokomi tinkamai parašyti CV, motyvacinį laišką, patariama, kaip elgtis pirmo darbo pokalbio metu, kaip save reprezentuoti, mokoma ir streso valdymo, ir konfliktų sprendimo technikų, laiko planavimo metodų ir kt. Šios ir kitos paslaugos, aktyvumo skatinimo priemonės ir metodai yra taikomi atsižvelgiant į kiekvieno jauno žmogaus situaciją bei poreikį.

Projektas „Atrask save“ yra skirtas jaunuoliams, kurie nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos ir nedalyvauja mokymuose. Projekto tikslas – suteikti jaunuoliams aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokį pasiūlymą jaunas žmogus pageidauja gauti: dirbti, mokytis ar atlikti praktiką. Dar kartą raginame visus niekur nedirbančius, nesimokančius ir neregistruotus Darbo biržoje jaunus žmones kreiptis į projekto „Atrask save“ koordinatorę Ingą Žimkienę el. paštu kelmesjgi@gmail.com, telefonu 8 633 313 92 arba atvykti tiesiogiai pabendrauti į Kelmės rajono savivaldybės jaunimo centrą (J. Janonio g. 11, Kelmė).

Projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža, bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo, Jaunimo užimtumo iniciatyvos ir valstybės biudžeto lėšų. Kelmės rajono savivaldybės administracija yra partnerė įgyvendinant projektą „Atrask save“ mūsų rajone.

Projekto ,,Atrask save“ vietos JGI koordinatorė

Inga Žimkienė

Skaityti toliau …
Puslapis 1 of 127123Kitas ›Paskutinis »