Pradžia » Archyvai pagal kategorijas » Rajone
Kelmės mieste baigiamas įgyvendinti projektas ,,Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymas (II etapas, A. Mackevičiaus g. kvartalas)”

Kelmės mieste baigiamas įgyvendinti projektas ,,Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymas (II etapas, A. Mackevičiaus g. kvartalas)”

Kelmės mieste baigiamas įgyvendinti projektas ,,Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymas (II etapas, A. Mackevičiaus g. kvartalas)”, projekto kodas VP3-1.1-VRM-02-R-61-005,kuris vykdomas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos (VP3), VP3-1 prioriteto ,,Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-AM-04-R ,,Probleminių teritorijų plėtra“.

Šiam projektui finansuoti skirta bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma yra6.885.523Lt.Iš jų: Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšos 5.852.695 Lt., Valstybės biudžeto lėšos 516.414 Lt. ir Kelmės rajono savivaldybės lėšos 516.414 Lt (7,5 procentai bendros projekto vertės).

Įgyvendinus projektą Kelmės centre esančiame A. Mackevičiaus gatvės kvartale, gyventojai jau gali vaikščioti naujais, patogesniais šaligatviais J. Janonio gatvėje iki Vytauto Didžiojo gatvės, nuo Vytauto Didžiojo gatvės iki Dariaus ir Girėno gatvės bei Kooperacijos gatvėje nuo J. Janonio gatvės iki Dariaus ir Girėno gatvės. Taip pat sutvarkyti šaligatviai A. Mackevičiaus ir Pievų gatvėse bei J. Smilgevičiaus gatvės atkarpa. Rekonstruoti įvažiavimai į daugiabučių namų kiemus ir automobilių stovėjimo aikštelės kiemuose, taip pat šaligatviai bei takai daugiabučių namų kiemuose, šiukšlių konteineriams skirtos aikštelės, sutvarkytos lietaus vandens nubėgimo sistemos, prie daugiabučių namų laiptinių pastatyti suoliukai bei šiukšliadėžės. Naujai aptverta „Kūlverstuko“ vaikų darželio teritorija, rekonstruota šalia jos esanti krepšinio aikštelė bei įrengta vaikų žaidimų aikštelė. Projekto lėšomis įrengti nauji A. Mackevičiaus gatvės kvartalo apšvietimo tinklai leidžia gyventojams jaustis patogiau ir saugiau.

Techninį Mackevičiaus gatvės kvartalo sutvarkymo projektą parengė UAB „Nemuno deltos projektai“ iš Šilutės, rangos darbus atliko UAB „Irdaiva“ iš Vilniaus, techninę projekto vykdymo priežiūrą atliko UAB „Pastatų konstrukcijos“ ir UAB „Šiaulių hidroprojektas“ techninės priežiūros vadovai.

Projektą įgyvendino Kelmės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai: projekto vadovė – vyriausioji specialistė Lina Urbelytė, projekto finansininkė – vyriausioji specialistė Joana Miliauskienė, užsakovo funkcijas vykdė vyriausiasis specialistas Vytautas Strebulis, o už projekto priežiūrą buvo atsakingas Kelmės miesto seniūnas Romas Atkočaitis.

Įgyvendinus šį projektą, pagerėjo ne tik miesto infrastruktūra – pagerėjo ir miesto įvaizdis. Tai sąlygoja geresnį rajono gyventojų ir svečių požiūrį į Kelmę, į galimybes dirbti šiame mieste, investuoti, vystyti veiklą ir gyventi. Atnaujinta miesto centrinės dalies infrastruktūra sukuria jaukesnę, patogesnę ir saugesnę gyvenamąją aplinką bei teigiamai įtakoja gyvenimo kokybę, o kompleksiškai sutvarkytas kvartalas, esantis šalia A. Mackevičiaus gatvės, tapo pilnaverte, sveika, harmoninga gyvenamąja, darbo ir poilsio aplinka.

Projekto vadovė Lina Urbelytė

. Nr. S-0056

Nėra komentarų

Kelmės miesto centre auto įvykio metu policijos automobilis trenkėsi į stulpą. Plačiau skaitykite “Kelmiškiams” laikraštyje.

Skaityti toliau …
Kelmės rajono gyventojams pranešame!

2014 m. spalio 15 d. visoje šalyje vyks gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. 11 val. 52 min. bus įjungiamos elektros sirenos.

Primename, kad sirenos kaukimas reiškia civilinės saugos signalą „Dėmesio visiems“, kurį išgirdus būtina išklausyti informaciją, skelbiamą per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, radijo stotis „Saulės radijas“ bei „RS2“.

Patikrinimo metu gyventojai bus informuojami per gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšių paslaugų teikėjų tinklus, sistemą (GPIS) trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus, todėl rekomenduojame iš anksto nusistatyti savo telefonus perspėjimo pranešimui priimti. Telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos pateikiama  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento tinklalapyje adresu www.gpis.vpgt.lt.

 

Skaityti toliau …
Informacinis renginys

2014 m. spalio 14 d. 14 val. Kelmės rajono savivaldybės administracijos salėje organizuojamas informacinis renginys.

Informacinio renginio tikslas – informuoti bendruomenines organizacijas bei kitas nevyriausybines organizacijas, verslo atstovus ir įmones apie juridinio asmens Kelmės miesto vietos veiklos grupės kūrimą. Grupės steigėjais gali būti jos teritorijoje veiklą vykdantys trijų šalių – bendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų, asocijuotų verslo struktūrų ir (ar) įmonių ir savivaldybės, – partneriai.

Naujai steigiamos Kelmės miesto vietos veiklos grupės veiklos tikslas ar vienas iš tikslų – parengti vietos plėtros strategiją, kuri atitiktų 2014–2020 metų veiksmų programos 8.6.1 konkretų uždavinį ,,Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“.

Maloniai kviečiame dalyvauti bendruomenines organizacijas ir kitas nevyriausybines organizacijas, verslo atstovus renginyje bei aktyviai pasisakyti diskusijose dėl vietos veiklos grupės kūrimo.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į administracijos direktoriaus pavaduotoją V. Metrikį, tel. 8 682 21100.

 

Kelmės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus pavaduotojas Vincas Metrikisvvg

Skaityti toliau …
SVEIKINIMAS

Mieli Mokytojai,

Jūsų darbas reikalauja didelės kantrybės, ištvermės, išminties, supratingumo. Kiekvienam vaikui randate laiko ir atiduodate dalelę savęs.

Tegul pildosi geri ir gražūs Jūsų moksleivių linkėjimai, tegul neapleidžia gera sveikata, energija ir puiki nuotaika!

 

 

Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis,

administracijos direktorė         Irena Sirusienė

Skaityti toliau …
TEGUL SKAMBA DUBYSOS SLĖNIS KVIEČIAME Į „DUBYSOS SLĖNIO FESTIVALĮ“

RUGSĖJO 20 D., 11.00 – 17.00 val.
Kubilių piliakalnio (Birutkalnio) prieigos, Papušynio k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r.

Programoje:
• Lietuvos ir Latvijos meno ir šokių kolektyvų pasirodymai;
• amatų kiemeliai;
• tautodailės mugė;
• Lietuvos dekoratyvinių ir veislinių paukščių augintojų draugijos pasirodymai ir viktorinos;
• Pakruojo kultūros centro mėgėjų teatro spektaklis „Žemės ar moters“ po atviru dangumi.

Šventės metu vyks amatininkų organizuojamos edukacinės pynimo, molio žiedimo pamokėlės.
Svečių lauks įvairūs netikėtumai ir staigmenos.

 

 

Renginys organizuojamas įgyvendinant projektą „Senųjų tradicijų puoselėjimas šiuolaikinėje visuomenėje“, Nr. LLIV-275, finansuojamą pagal 2007 – 2013 metų Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

 

logo_set_1589x1124
Festivalio organizatorius – Pabariukų kaimo bendruomenė „Dubysos slėnis“.

 

Skaityti toliau …
Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje

Tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje yra naujas socialinis teisinis reiškinys, susijęs

su vartotojų teisių, saugumo, privatumo pažeidimais. Ji gali būti atliekama įvairiai, nuo

neteisėto mokėjimo kortelės panaudojimo iki visiško kito asmens tapatybės perėmimo.

Tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje gali sukelti pačių įvairiausių neigiamų pasekmių,

pradedant nuo to, kad asmenys ar įmonės kurį laiką negali naudotis savo kompiuteriais,

internete susiduria su rasistinio ar pornografinio turinio informacija, tampa sukčiavimo

aukomis ar patiria finansinių nuostolių, baigiant tuo, kad asmenys šantažuojami, iš

jų tyčiojamasi, pažeidžiamos jų teisės ir interesai. Pastaruoju metu ši veikla dažnai

įvardijama kaip viena iš pavojingiausių ir sparčiai plintančių XXI a. pavojingų veiklų.

2011 m. Mykolo Romerio universiteto mokslininkai atliko tyrimą apie tapatybės vagystę

elektroninėje erdvėje. Buvo apklaustos kelios respondentų grupės: vartotojai, verslo

sektoriaus darbuotojai, viešojo sektoriaus darbuotojai, Sodros darbuotojai bei atitinkamos

srities ekspertai. Atlikus interneto vartotojų tyrimą, paaiškėjo, kad beveik 30 proc.

apklaustų vartotojų iki atliekamo tyrimo iš viso nežinojo ir nebuvo girdėję apie tapatybės

vagystę elektroninėje erdvėje. Taigi, kyla klausimas, kaip apsisaugoti nuo šio pavojingo

reiškinio, jei beveik trečdalis vartotojų nežino ir nieko nėra girdėję apie tai.

Atliktas tyrimas atskleidė ir kitus faktus. Pavyzdžiui, net 35 proc. apklaustų vartotojų

iš viso nežino, kur kreiptis įvykus tapatybės vagystei elektroninėje erdvėje. Dalis kitų

vartotojų, tvirtinančių esą žinančių kur kreiptis, irgi nesugeba nurodyti kompetentingos

institucijos. Dideli tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje mastai ir pavojingumas

tiesiogiai daro įtaką atitinkamų paslaugų naudojimusi, rodo atliktas tyrimas. Apklausus

vartotojus, paaiškėjo, kad net 43 procentai (t. y. beveik pusė) apklaustųjų dėl tapatybės

vagystės elektroninėje erdvėje grėsmės vengia naudotis elektroninėmis viešosiomis

paslaugomis (tokiomis kaip pvz., prisijungimas prie Sodros duomenų bazės). Net pusė

vartotojų dėl tos pačios grėsmės vengia naudotis elektroninio verslo paslaugomis, t.y.

pavyzdžiui pirkti prekes internete. Tai rodo, kad tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje

daro labai neigiamą įtaką informacinės visuomenės vystymuisi. Tai yra didelis iššūkis ir

pačiai valstybei, kuri skatina informacinių technologijų panaudojimą, ir verslui.

Kokios gi tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje plitimo priežastys? Viena iš priežasčių

gali būti ta, kad patiems vartotojams trūksta reikiamos informacijos. Dauguma vartotojų

(83,6 proc.) mano, kad viešosios informacijos apie apsisaugojimo būdus nuo tapatybės

vagystės elektroninėje erdvėje būdus nepakanka. 71,9 proc. respondentų nurodo, kad juos

naudotis elektroninėmis paslaugomis skatintų ir didintų pasitikėjimą elektroninio verslo

sektoriumi tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje prevencijos priemonių viešinimas.

Taigi, kovojant su tapatybės vagyste elektroninėje erdvėje, visų pirma reikia pradėti nuo

paties vartotojo, jį informuoti apie grėsmes bei apsisaugojimo būdus.

Socialiniai tinklai yra patogus ir labai populiarus būdas dalintis informacija bei bendrauti

su pažįstamais ir nepažįstamais asmenimis, tačiau be akivaizdžios naudos, socialinių

tinklų naudojimas gali sukelti tam tikrų problemų. Asmenys, kurdami savo profilį

socialiniame tinkle, atskleidžia daug asmeninės informacijos, kuri gali būti pasisavinta

neteisėtai kitų asmenų ir panaudota nusikaltimams atlikti. Pasaulyje dažnėja atvejų, kai

įsibraunama į socialinių tinklų, tokių kaip „Facebook“, „Twitter“ asmeninius ar įmonės

profilius. Gyventojai turi būti labai atsargūs, pateikdami savo asmeninę informaciją,

o pastebėję ar įtarę tapatybės vagystę, turi kreiptis į policiją. Už tokią neteisėtą veiklą

gresia bauda iki 130 tūkst. litų arba kalėjimas iki ketverių metų.

 

Parengta pagal monografiją „Tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje: socialiniai,

elektroninio verslo ir teisinio reguliavimo aspektai“

 

 

Skaityti toliau …
SVEIKINIMAS

 

 

Mielieji!

Rugsėjo 1-oji švelniai suvirpina visų širdis: kam šventiniu išskirtinės akimirkos džiaugsmu, kam – prisiminimais. Vieni ruošiasi peržengti mokyklos slenkstį pirmą kartą, kiti sugrįžta po vasaros atostogų.

Šia naujų mokslo metų proga visiems Jums linkime būti smalsiems, kantriems, kūrybingiems ir aktyviems.“

 

Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis

         Administracijos direktorė Irena Sirusienė

 

Skaityti toliau …
Kelmės mažasis teatras elektriko neturės

Svarstytas klausimas „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-37 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus rajono kultūros įstaigose nustatymo“ priedo 9 eilutės pakeitimo“. Pranešėjas Kęstutis Bilius pasakojo, kad birželio mėnesį gautas Kelmės mažojo teatro vadovo Algimanto Armono prašymas dėl elektriko apšvietėjo ir garso operatoriaus etato skyrimo, nes teatras keičiasi, todėl esą reikia kvalifikuoto žmogaus. Dėl šio klausimo komitetuose kilo daug diskusijų ir klausimų. A. Armonas savo prašymą skirti papildomą etatą grindė tuo, kad teatre nėra tam skirto darbuotojo, esą per spektaklius dabar apšviečia bet kas, kas yra laisvas. A. Armono teigimu, Kelmės kultūros centro apšvietėjas negalintis jiems padėti, nes kultūros centro renginiai ir teatro gastrolės sutampa.
– Kiek buvo įmanoma, tiek kentėjome. Tikrai nenoriu piknaudžiauti, bet šis etatas teatrui yra būtinybė, – aiškino teatro vadovas.
Tarybos narys Z. Mačernius prisipažino buvęs nusistatęs priešiškai, bet išklausęs A. Armono motyvus, pakeitė nuomonę, tik domėjosi, ar reikalingas visas etatas, ar užtektų pusės. Kitas tarybos narys V. Každailis buvo nusistatęs priešiškai ir pareiškė, kad šis papildomas etatas biudžetui kainuotų 35-40 tūkst. litų – tai pinigų švaistymas. Taryba nutarė šio sprendimo nepriimti.

Daugiau skiatykite rugpjūčio 29 d. laikraščio „Kelmiškiams“ numeryje.

Skaityti toliau …
Rajone kasmet mažėja moksleivių

Apie naujus mokslo metus, moksleivius, paklausias profesijas ir įsidarbinimo galimybes kalbėjomės su VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro direktoriumi Sigytu Šlickumi ir pavaduotoja ugdymui Saulute Jakšiene.
S. Šlickus VšĮ Kelmės PRC dirba nuo pavasario, o direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Jakšienė čia dirba jau 29 metus. Viešoji įstaiga Kelmės PRC susikūrė sujungus Kelmės statybininkų ir Tytuvėnų žemės ūkio mokyklą. Abu centro skyriai savo veiklos istoriją skaičiuoja dešimtmečiais, Tytuvėnų skyriui jau – 55 metai, o Kelmės skyrius šį rudenį minės savo 30-metį.
Pasak direktoriaus S. Šlickaus, per šitiek metų, tiek Tytuvėnų, tiek Kelmės profesinė mokykla yra pasikeitusi. Atsirado daug naujų dalykų, keitėsi ir specialybės. Prieš daugelį metų buvo labai populiarus siuvėjos amatas, nes Kelmės rajone veikė siuvykla. Vėliau siuvėjas pakeitė pardavėjai, o šiuos keitė padavėjai ir virėjai. Tytuvėnų skyriuje buvo paklausus žemės ūkis, vėliau čia atsirado technikos priežiūros darbuotojų mokymo programa, kaimo turizmo organizatoriaus, auklės mokymo programa…
– Pasirinkimo tikrai yra, visos specialybės yra šiandieninės, modernios: auklės, floristės, pastatų restauratoriai, viešbučių darbuotojai. Susipažįstama su naujomis technologijomis, medžiagomis, yra galimybė išvažiuoti į stažuotes, – vardino direktorius ir pripažino, kad Kelmės skyriuje tarp berniukų populiariausia profesija – statybininkai, o tarp mergaičių – virėjos. Pasak direktoriaus pavaduotojos, kurie nori, tie tikrai randa darbą, randa netgi tie, kurie nebaigia ir meta mokslus.

Daugiau skaitykite rugpjūčio 26 d. laikraščio „Kelmiškiams“ numeryje.

Skaityti toliau …
Puslapis 1 of 108123Kitas ›Paskutinis »