Pradžia » Archyvai pagal kategorijas » Rajone
Žuvitakis Kražantės užtvankoje

Žuvitakis Kražantės užtvankoje

Neseniai Kelmės mieste, Kražantės upės užtvankoje, įrengtas žuvitakis. Čia darbai pradėti dar vasaros pradžioje, rangovas UAB „Šiaulių melioracija“.

Nėgės, perpelės, lašišos yra įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą, šlakiai, sykai, žiobriai – globojamos Lietuvos vandenyse žuvys. Pastebėjus ženklų žuvų išteklių mažėjimą, imta galvoti apie jų atkūrimą. Tuo rūpinasi įvairios žuvivaisos įmonės, jos augina ir į įvairius vandens telkinius išleidžia vertingas žuvis. Tačiau upėse, į kurias jos išleidžiamos, dažnai pasitaiko įvairių kliūčių, trukdančių žuvims migruoti, pvz.: žmonių pastatytos užtvankos, bebrų užtvankos, nuvirtę medžiai… Deja, žuvys savo jėgomis šių kliūčių įveikti negali, todėl yra statomos žuvų pralaidos.

Kelmės mieste esanti Kražantės užtvanka įtraukta į 2003 m. LR aplinkos ir žemės ūkio ministrų patvirtintą sąrašą, kuris nurodo, kad čia reikia pastatyti specialius įrenginius žuvų migracijai.

Kražantės užtvanka atstatyta prieš 17 metų, čia įrengtas pėsčiųjų tiltelis ir takas. Vandens lygis pakeltas apie 3,1 m, tačiau esant vidutiniems ir žemesniems vandens lygiams, tokio aukščio migruojančios žuvys neįveikia ir negali patekti į upės baseiną.

Žuvų pralaida Kražantės upės užtvankoje – gamtosauginis objektas, pritaikytas saugomų ir vertingų žuvų migracijai neršto metu, jis veikia ištisus metus. Žuvitakiu praplaukia lašišos, žiobriai, unguriai, nėgės ir kt. Šių žuvų migracija ir nerštas vyksta gegužės, spalio ir lapkričio mėnesiais. Teigiama, kad žuvys grįžta neršti ten, kur gimė. Esą kasmet žuvų skaičius užtvankoje didės, tuomet bus galima jas stebėti.

Pastatyta žuvų pralaida ateityje neturėtų trukdyti būsimiems hidromazgo remontams. Konstrukcija parinkta taip, kad netrukdytų pėstiesiems vaikščioti tilteliu. O kad būtų apsaugotas nuo brakonierių ir kitų piktavalių asmenų, žuvitakio viršus uždengtas metaliniais tinklais ir aptvertas plienininiais turėklais.

Sigita Maziliauskienė

Ministrai atsakinėjo į ūkininkų klausimus

Praeitą savaitę Kelmėje viešėjęs LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė sulaukė itin didelio susidomėjimo. Po ministrų pranešimų, susirinkusieji galėjo svečiams užduoti keletą klausimų. Lietuvos ūkininkų sąjungos Kelmės skyriaus pirmininkas Romas Docius domėjosi kooperacijos galimybėmis.

– Mes niekaip nesuvokiame jos ateities. Šiandien smulkūs ūkininkai yra labai nukentėję, jiems papasakoti apie kažkokią ateities perspektyvą yra labai sunku, – sakė R. Docius.

Parduotuvėje nei pieno, nei mėsos produktai neatpigo, o pieno supirkimo kainos sumažėjo, vadinasi, kaip teigė ūkininkų sąjungos pirmininkas, iš šito pralobo arba prekybininkai, arba perdirbėjai. Krito ne tik pieno, bet ir mėsos supirkimo kainos. Šiandien ūkininkui už paauginto veršio kilogramą siūloma po 1 Lt arba 1,5 Lt. R. Docius teigė nesuprantantis, kaip tokiomis aplinkybėmis žemdirbiui galima pasakoti apie kooperaciją.

– Tie smulkieji ūkininkai, turintys po 10 ar 15 karvių, dėl tokių kainų jas parduos. Neprišnekinsime iš naujo vėl tas karves laikyti. Jei atpigo parduotuvėje, tada suprantu, kad gali pigti ir pas mus, o yra atvirkščiai. Kaip dabar prikalbinti ūkininką ir įtikinti jį, kad pasirinkęs kooperaciją rytoj nesulauks to paties, – klausė pirmininkas R. Docius ir siūlė, kad smulkieji ūkininkai galėtų prisijungti prie stambiųjų. Taip esą būtų galima parduoti grūdus, pieną ir mėsą. Tuomet ateitų ir supratimas, kad gausią produkciją galima perdirbti patiems. – Šiandien su stambiaisiais ūkininkais kalbame, kad pas mus labai daug suvaržymų. Kitam nuvežti grūdų negali – reikia licencijos, žmonių į bendruomenę su žaliu kuru negali nuvežti… ir prasideda. Problemų daug, o jūs kalbate apie kooperaciją ir net perdirbimą. Manau, kad dabar tai neįmanoma, – savo nuomonę išsakė ūkininkų sąjungos pirmininkas ir akcentavo, kad valdžia turėtų apsvarstyti siūlymą dėl stambiųjų ūkininkų bendradarbiavimo su smulkiaisiais. Esą toks ūkininkų elgesys „užkrėstų“ kitus, atsirastų pasitikėjimas, o tada ir galimybė kooperuotis.

Docius pasakojo, kad Kelmės rajone mišku apsodinta daug žemės ūkio paskirties plotų, iš viso apie 3700 ha. Kreiptasi į įvairias institucijas dėl šių naudmenų paskirties pakeitimo į miško žemę.

– Šiandien žemės ūkio ir miško kadastrai vienas su kitu nesusieina. Mes padarome projektą, apsodiname mišku, toliau mokame mokesčius kaip už žemės paskirties žemę, bet jų niekaip negalima paversti į miško žemę, – pareiškė R. Docius ir piktinosi tokiu institucijų aplaidumu, nes vėl reikia siųsti raštus, atnaujinti projektus, o tai kainuoja nemažą sumą pinigų.

Ministras A. Butkevičius atsakydamas į pateiktą klausimą dėl brangstančių prekių teigė, kad atitinkamoms institucijoms yra paskirta atlikti tyrimus dėl maisto produktų kainų kitimo.

– Kol kas atsakymo neturime, bet tikiuosi, kad metų pabaigoje turėsime. Jeigu nustatysime, kad kažkas  piktnaudžiavo ir pasinaudojo esama situacija, nebūsime atlaidūs, – pareiškė A. Butkevičius ir teigė pritariantis išsakytoms R. Dociaus mintims dėl ūkininkų tarpusavio bendradarbiavimo. – Nereikia galvoti, kad kooperatyve gali būti tik vien smulkieji ūkininkai. Jeigu du ubagai susijungs, tai gausis tik vienas didesnis ubagas, atleiskite už tokį palyginimą, bet juk reikia, kad būtų technika, investicijos, kurias gali suteikti stambusis žemdirbys… – aiškino A. Butkevičius ir teigė, kad jau panaikinta apie 40 licencijų, todėl ūkininkams turėtų būti lengviau. Naujoms įmonėms ir bendrijoms pusmetį nereikės mokėti jokių mokesčių – taip žmonės bus skatinami steigti naujas įmones, dirbti ir kurti naujas darbo vietas.

Į R. Dociaus klausimą dėl žemės paskirties keitimo ryžosi atsakyti V. Baltratienė.

– Iš tiesų, problemų labai daug. Kiekvieną mėnesį susitinkame su aplinkos apsaugos ministru, per praėjusį susitikimą būtent apie tai ir kalbėjome. Greitai vėl susitiksime ir mėginsime išspręsti šiuos klausimus. Reikia tuos kadastrus sutvarkyti, kad žmonės nenukentėtų, – kalbėjo V. Baltraitienė ir dėl susidariusių aplinkybių kaltino Aplinkos ministeriją. – Dabar svarbiausia, kad miškų tarnyba netampytų žmonių į teismus už tai, kad savo žemėje iškirto kažką, nors jie net nežinojo, kad ten yra miškas. Iškirsti ne šimtamečiai medžiai, o kelerių metų krūmai ir medeliai, – pasakojo žemės ūkio ministrė ir minėjo pavyzdį iš Anykščių, kuomet iš vieno gyventojo už tokį elgesį pareikalauta sumokėti 100 tūkst. Lt baudą.

Žemdirbys Albertas Meškauskas pritarė R. Dociui teigdamas, kad ūkininkai labai suvaržyti, to esą kitose šalyse nėra. Taip pat išsakytas nepasitenkinimas dėl ūkininkams skirto dyzelino naudojimo. Vyrą piktino ir tai, kad Kelmės rajone nėra kam suprojektuoti ir pastatyti 15 m aukščio daržinės.

– Mūsų specialistai teiks Vyriausybei degalų normų patikslinimą. Pavyzdžiui, jeigu jums priklauso tona žymėto kuro, tai kortelėje turės būti pažymėtas šis limitas, nesvarbu, kur tą kurą jūs įsipilsite. Jeigu yra nustatyta degalų norma, tai kur jūs norit, ten jį ir dėkit: gali vaikai su jūsų automobiliu važinėti, galite nuvalyti kelią ar bobutei kaime dirvą suarti, – pasakojo žemės ūkio ministrė, o susirinkusieji šią kalbą palydėjo plojimais. V. Baltraitienė teigė, kad nereikia kontroliuoti kaip degalai naudojami, tačiau turi būti paisoma normų, kurios bus nustatomos atsižvelgiant į gyvulių ir technikos skaičių. Lieka nemažai tonų nepanaudotų degalų, ministrės teigimu, šis kiekis galėtų būti perskirstyti tiems, kuriems jų nepakanka. Kalbėdama apie sudėtingus statinius, V. Baltraitienė kvietė į būsimus susitikimus atvažiuoti ūkininkų atstovus.

– Atvykę turite pateikti konkrečius pavyzdžius, nes Aplinkos ministerija aiškina, kad viskas yra gerai. Mes, kaip biurokratai, prisipažįstame, kad negalime susigaudyti tarp visų smulkmenų, todėl prašome, kad ateitų žemdirbių atstovai ir pateiktų dokumentus, ką ir kaip reikia padaryti, – aiškino žemės ūkio ministrė.

Sigita Maziliauskienė

Skaityti toliau …
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2014-11-27 (KETVIRTADIENĮ) 9.00 VAL. KELMĖS SENIŪNIJOS SALĖJE, D A R B O T V A R K Ė
 1. Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2014 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo (projektas T1-369).
 2. Dėl Kelmės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas naudojimo taisyklių patvirtinimo (projektas T1-359).
 3. Dėl Kelmės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių patvirtinimo (projektas T1-366).
 4. Dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, 2014 metų sąrašo patvirtinimo (projektas T1-333).
 5. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, sąrašų patvirtinimo (projektas T1-347).
 6. Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „VšĮ Kelmės ligoninės jungiamojo koridoriaus statyba“ (projektas T1-362).
 7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės šilumos tinklai“ centralizuotai teikiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo 2015 metams (projektas T1-361).
 8. Dėl Kelmės rajono savivaldybės nevyriausybinų organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo (projektas T1-341).
 9. Kiti klausimai.

Pastaba: su visais rajono savivaldybės tarybos 2014-11-27 posėdžio darbotvarkės klausimais ir sprendimų projektais išsamiai galite susipažinti rajono savivaldybės tinklalapyje http://www.kelme.lt (informacija tarybos nariams).

           Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis

Užs. Nr. S-0065

Skaityti toliau …
DĖMESIO!

Kviečiame į susitikimą su Lietuvos Respublikos ūkio ministru Evaldu Gustu, kuris įvyks š. m.

lapkričio 14 d. 13 val. 30 min. Kelmės kultūros centro fojė.

13.30 val.  Ūkio ministro Evaldo Gusto sveikinimo žodis.

1340 val. Kelmės rajono savivaldybės mero Vaclovo Andrulio sveikinimo žodis.

13.50 – 14.20 val. Susitikimo metu skaitomi pranešimai:

 1. Pranešimas „2014-2020 m. ES paramos laikotarpio naujovės  ir galimybės verslo sektoriui“.

Pranešimą skaito Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento direktorė Rita Armonienė.

 1. Pranešimas „Paramos priemonės verslui“. Pranešimą skaito INVEGA atstovas.

14.20 val. Diskusija su verslo atstovais.

14.50  val. Ūkio ministras išvykimas  į AB „Kelmės pieninė“. 

15.00 val. Ūkio ministras lankysis AB „Kelmės pieninė“,  Kelmė, Raseinių g. 2.

15.40 val. Ūkio ministro Evaldo Gusto išvykimas į Kražius (16 km).

16.00 val.  Ūkio ministras Evaldas Gustas dalyvaus „Verslo dienos 2014“ konferencijoje „Verslas  šiandien ir rytoj – iššūkiai ir prognozės“ (Kelmės verslininkų asociacijos 15 metų jubiliejaus minėjimas), Kražiai, Kolegijos gatvė 5.

Dėl išsamesnės informacijos teirautis tel. 8 673 53489.

 

Skaityti toliau …
Pokyčiai Darbo partijoje

Darbo partijos Kelmės skyrių sukrėtė permainos. Neoficialiais duomenimis, skyriaus „vairą“ perėmė

kitas politikas. Nuo šiol Darbo partijos Kelmės skyriui vadovaus Algirdas Sakalauskas, kuris pakeitė

prieš tai buvusį pirmininką Borisą Markulį.

Skaityti toliau …
Kelmės mieste baigiamas įgyvendinti projektas ,,Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymas (II etapas, A. Mackevičiaus g. kvartalas)”

Kelmės mieste baigiamas įgyvendinti projektas ,,Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymas (II etapas, A. Mackevičiaus g. kvartalas)”, projekto kodas VP3-1.1-VRM-02-R-61-005,kuris vykdomas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos (VP3), VP3-1 prioriteto ,,Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-AM-04-R ,,Probleminių teritorijų plėtra“.

Šiam projektui finansuoti skirta bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma yra6.885.523Lt.Iš jų: Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšos 5.852.695 Lt., Valstybės biudžeto lėšos 516.414 Lt. ir Kelmės rajono savivaldybės lėšos 516.414 Lt (7,5 procentai bendros projekto vertės).

Įgyvendinus projektą Kelmės centre esančiame A. Mackevičiaus gatvės kvartale, gyventojai jau gali vaikščioti naujais, patogesniais šaligatviais J. Janonio gatvėje iki Vytauto Didžiojo gatvės, nuo Vytauto Didžiojo gatvės iki Dariaus ir Girėno gatvės bei Kooperacijos gatvėje nuo J. Janonio gatvės iki Dariaus ir Girėno gatvės. Taip pat sutvarkyti šaligatviai A. Mackevičiaus ir Pievų gatvėse bei J. Smilgevičiaus gatvės atkarpa. Rekonstruoti įvažiavimai į daugiabučių namų kiemus ir automobilių stovėjimo aikštelės kiemuose, taip pat šaligatviai bei takai daugiabučių namų kiemuose, šiukšlių konteineriams skirtos aikštelės, sutvarkytos lietaus vandens nubėgimo sistemos, prie daugiabučių namų laiptinių pastatyti suoliukai bei šiukšliadėžės. Naujai aptverta „Kūlverstuko“ vaikų darželio teritorija, rekonstruota šalia jos esanti krepšinio aikštelė bei įrengta vaikų žaidimų aikštelė. Projekto lėšomis įrengti nauji A. Mackevičiaus gatvės kvartalo apšvietimo tinklai leidžia gyventojams jaustis patogiau ir saugiau.

Techninį Mackevičiaus gatvės kvartalo sutvarkymo projektą parengė UAB „Nemuno deltos projektai“ iš Šilutės, rangos darbus atliko UAB „Irdaiva“ iš Vilniaus, techninę projekto vykdymo priežiūrą atliko UAB „Pastatų konstrukcijos“ ir UAB „Šiaulių hidroprojektas“ techninės priežiūros vadovai.

Projektą įgyvendino Kelmės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai: projekto vadovė – vyriausioji specialistė Lina Urbelytė, projekto finansininkė – vyriausioji specialistė Joana Miliauskienė, užsakovo funkcijas vykdė vyriausiasis specialistas Vytautas Strebulis, o už projekto priežiūrą buvo atsakingas Kelmės miesto seniūnas Romas Atkočaitis.

Įgyvendinus šį projektą, pagerėjo ne tik miesto infrastruktūra – pagerėjo ir miesto įvaizdis. Tai sąlygoja geresnį rajono gyventojų ir svečių požiūrį į Kelmę, į galimybes dirbti šiame mieste, investuoti, vystyti veiklą ir gyventi. Atnaujinta miesto centrinės dalies infrastruktūra sukuria jaukesnę, patogesnę ir saugesnę gyvenamąją aplinką bei teigiamai įtakoja gyvenimo kokybę, o kompleksiškai sutvarkytas kvartalas, esantis šalia A. Mackevičiaus gatvės, tapo pilnaverte, sveika, harmoninga gyvenamąja, darbo ir poilsio aplinka.

Projekto vadovė Lina Urbelytė

. Nr. S-0056

Skaityti toliau …

Nėra komentarų

Kelmės miesto centre auto įvykio metu policijos automobilis trenkėsi į stulpą. Plačiau skaitykite “Kelmiškiams” laikraštyje.

Skaityti toliau …
Kelmės rajono gyventojams pranešame!

2014 m. spalio 15 d. visoje šalyje vyks gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. 11 val. 52 min. bus įjungiamos elektros sirenos.

Primename, kad sirenos kaukimas reiškia civilinės saugos signalą „Dėmesio visiems“, kurį išgirdus būtina išklausyti informaciją, skelbiamą per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, radijo stotis „Saulės radijas“ bei „RS2“.

Patikrinimo metu gyventojai bus informuojami per gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšių paslaugų teikėjų tinklus, sistemą (GPIS) trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus, todėl rekomenduojame iš anksto nusistatyti savo telefonus perspėjimo pranešimui priimti. Telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos pateikiama  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento tinklalapyje adresu www.gpis.vpgt.lt.

 

Skaityti toliau …
Informacinis renginys

2014 m. spalio 14 d. 14 val. Kelmės rajono savivaldybės administracijos salėje organizuojamas informacinis renginys.

Informacinio renginio tikslas – informuoti bendruomenines organizacijas bei kitas nevyriausybines organizacijas, verslo atstovus ir įmones apie juridinio asmens Kelmės miesto vietos veiklos grupės kūrimą. Grupės steigėjais gali būti jos teritorijoje veiklą vykdantys trijų šalių – bendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų, asocijuotų verslo struktūrų ir (ar) įmonių ir savivaldybės, – partneriai.

Naujai steigiamos Kelmės miesto vietos veiklos grupės veiklos tikslas ar vienas iš tikslų – parengti vietos plėtros strategiją, kuri atitiktų 2014–2020 metų veiksmų programos 8.6.1 konkretų uždavinį ,,Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“.

Maloniai kviečiame dalyvauti bendruomenines organizacijas ir kitas nevyriausybines organizacijas, verslo atstovus renginyje bei aktyviai pasisakyti diskusijose dėl vietos veiklos grupės kūrimo.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į administracijos direktoriaus pavaduotoją V. Metrikį, tel. 8 682 21100.

 

Kelmės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus pavaduotojas Vincas Metrikisvvg

Skaityti toliau …
SVEIKINIMAS

Mieli Mokytojai,

Jūsų darbas reikalauja didelės kantrybės, ištvermės, išminties, supratingumo. Kiekvienam vaikui randate laiko ir atiduodate dalelę savęs.

Tegul pildosi geri ir gražūs Jūsų moksleivių linkėjimai, tegul neapleidžia gera sveikata, energija ir puiki nuotaika!

 

 

Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis,

administracijos direktorė         Irena Sirusienė

Skaityti toliau …
Puslapis 1 of 109123Kitas ›Paskutinis »