Pradžia » Archyvai pagal kategorijas » Rajone
Vieną direktorių „pridengė“, kitam skyrė pastabą

Vieną direktorių „pridengė“, kitam skyrė pastabą

Tarybos posėdyje kalbėta apie drausminių nuobaudų skyrimą Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokyklos direktoriui Algirdui Samulioniui. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba kreipėsi su prašymu įvertini įstaigos vadovo veiklą. Tarnybos išvadose buvo nustatyta nemažai pažeidimų, susijusių su netinkama ugdymo procesų kontrole, neteisėtai ir nepagrįstai išmokėtu darbo užmokesčiu, dėl kurio įstaigai padaryta daugiau nei 1800 Lt materialinė žala, nustatyta kitų pažeidimų. Direktoriui Algirdui Samulionui siūlyta skirti papeikimą arba pastabą. Petras Račkauskas teiravosi, ar dėl pažeidimų nėra daugiau kaltų asmenų, nes direktorius esą buvo paliktas likimo valiai ir niekas jo nekontroliavo. Šiuo klausimu pritarė ir rajono meras, teigęs, kad audito sporto mokykloje tikrai seniai nebuvo, tačiau neigiamų atsiliepimų apie įstaigą sklando daug. Dėl to, kad mokykloje nėra vidinės drausmės, pasak mero, atsakingas turėtų būti direktorius, ir jis dėl to jau buvo įspėtas. Tarybos narys Vincas Metrikis pageidavo, kad posėdyje dalyvautų ir poziciją dėl vykdomos veiklos išsakytų pats mokyklos direktorius. Pasak A. Kasparavičiaus, buvo gautas direktoriaus pasiaiškinimas. Tarybos nariai balsavo du kartus: vieną – kad direktoriui būtų skirtas papeikimas, kitą – dėl pastabos skyrimo. Abiem atvejais nebuvo surinkta balsų daugumos. Taigi nebuvo priimta jokių sprendimų. Tokį balsavimo rezultatą įvertinęs rajono meras Vaclovas Andrulis ragino tarybos narius būti ne tik principingais, bet ir teisingais.

– Mes vis grįžtam į tuos laikus, kai reikėdavo nubausti mokyklos vadovą, bet sprendimas nebūdavo priimamas. Negalima taip elgtis. Niekas be reikalo „nesikabinėja“ ir neieško intrigų. Jei mes taip elgiamės, tai tik parodom save, – sakė V. Andrulis.

Iš 24 posėdyje dalyvavusių politikų už vieną ar kitą nuobaudą balsavo tik devyniolika. Likę penki pažeidimų, matyt, neįžvelgė.

Kita drausminė nuobauda buvo numatyta Vidsodžio pagrindinės mokyklos direktoriui Vaidotui Monkevičiui. Pagrindinis direktoriaus prasižengimas buvo tas, kad prekių ir paslaugų pirkimo sutartys sudarytos neatlikus viešųjų pirkimų, taip pat nesilaikyta kitų teisės aktų reikalavimų. Zenonas Mačernius, įvertinęs abiejų ugdymo įstaigų vadovų prasižengimus, sakė, kad jei buvo nuspręsta sporto mokyklos direktoriui neskirti papeikimo, tai Vidsodžio mokyklos direktoriui reikėtų rašyti pagyrimą.

Gyvenimas su klastinga liga

Kasmet paskutinį gegužės trečiadienį minima pasaulinė išsėtinės sklerozės diena. Kelmės rajone šia klastinga liga serga daugiau nei 10 žmonių, o visoje Lietuvoje daugiau nei 3 tūkst. Iš Vilniaus kilęs, bet daugelį metų Kelmėje gyvenantis Artūras Saikavičius buvo perspektyvus verslininkas, deja, prieš septynerius metus jis išgirdo diagnozę – išsėtinė sklerozė, nuo to momento vyro gyvenimas kardinaliai pasikeitė.

Kai pirmą kartą pradėjo tirpti rankos ir lietis vaizdas akyse,
A. Saikavičius nė neįtarė, kad jo patykojo klastinga liga. Vyras sako į simptomus nekreipdavęs dėmesio ir visą kaltę suversdavęs nuovargiui.

Visą straipsnį skaitykite gegužės 26 dienos „Kelmiškiams“ numeryje.

 

Skaityti toliau …
Vlado Šimkaus vidurinei mokyklai – 210 m.

Ateinam žemėn žaisti kaip vaikai
Ir kaip paklydę paukščiai vėl kažkur nuklystam.
Praeina greit per rasą nueiti takai –
Į praeitį pažvelgiam ir daugiau negrįžtam.

Šiuo posmu visus buvusius ir esančius Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinės mokyklos bendruomenės narius su Mokyklos švente – 210-uoju mokyklos įkūrimo jubiliejumi – sveikino direktorė Irena Vileikienė. Direktorė džiaugėsi mokinių kūrybiškumu, akademiniais, meniniais bei sportiniais laimėjimais, darbščiu, talentingu, išradingu, nuoširdžiu kolektyvu. Išreiškė tikėjimą, kad kiekvienas jaunas žmogus iš mokyklos išsineša gražesnį, šiltesnį ir viltingesnį požiūrį į pasaulį. Nuoširdžiai padėkojo visiems, kūrusiems ir kuriantiems Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinės mokyklos istoriją. Šios gražios šventės proga palinkėjo, kad visada būtume kelyje, vedančiame į didžiausią sėkmę, kad visada būtume smalsūs, spinduliuojantys palaimą ir kupini troškimų.
Po iškilmingos direktorės sveikinimo kalbos su Mokyklos istorija supažindino direktorės pavaduotoja ugdymui Salomėja Aginskienė. Ji nurodė, kad 1804 m. prie Vaiguvos bažnyčios buvo įsteigta parapinė mokykla. Tais metais čia mokėsi 24 mokiniai. Po 1803 metų sukilimo caro valdžia ją uždarė. Vaiguvoje mokykla pradėjo veikti apie 1850 m. Jos veiklai didelį dėmesį skyrė vyskupas M. Valančius. 1853 m. jau mokėsi 16 mokinių. 1864 m. generalgubernatoriaus įsakymu mokykla uždaryta, bet vaikai slapčia mokėsi Armalių namuose (dabar to namo jau nebėra). Mokyklai vadovavo daraktorius Povilas (pavardė nežinoma). Oficiali valdinė pradinė mokykla veikti pradėjo 1908 m. generolo Babensko dvare. Mokykloje buvo trys skyriai, mokėsi beveik 50 mokinių. Visų dalykų buvo mokoma rusų kalba. Nuo 1910 m. mokykla perkelta į miestelį, bet nuolatinės vietos neturėjo. Tuo laikotarpiu mokytojavo A. Macevičius, J. Radzevičius. 1932 m. buvo baigtas statyti naujas mokyklos pastatas. Tai buvo tipinė pradinė mokykla su tam metui erdviomis klasėmis. Vedėju paskirtas Cibulskis. Mokykloje mokėsi 93 mokiniai.
Per Antrąjį pasaulinį karą mokykla neveikė, čia buvo įsikūrusi vokiečių ligoninė. 1944 m. spalio 24 d. mokykla savo veiklą atnaujino. 1946 m. čia jau mokėsi 94 mokiniai, dirbo trys mokytojai: Čeponkus, Pocienė, Stonienė. 1948 m. mokyklai suteiktas progimnazijos statusas. Direktore paskirta Pocienė. 1949 m. mokykla tapo septynmete. Ją lankė 258 mokiniai, dirbo 12 mokytojų.
1956 metais Vaiguvos septynmetė tapo vidurine mokykla. Po dvejų metų išleista pirmoji abiturientų laida. 2010 m. gegužės mėnesį mokyklai suteiktas poeto, vertėjo Vlado Šimkaus vardas.
2015 m. bus išleista paskutinė 59-oji abiturientų laida. Nuo rugsėjo 1-osios mokykla taps dešimt-
mete.
Mokyklos bendruomenei buvo malonu, jog šventėje dalyvavo garbingi svečiai: LR Seimo narė Alma Monkauskaitė, Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, tarybos nariai: Kęstutis Bilius, Petras Račkauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Saulius Michailovas ir vyriausioji specialistė Zita Barakauskienė, Vaiguvos parapijos klebonas Vytautas Žvirzdinas, Vaiguvos seniūnas Alvydas Lukošius, Vaiguvos kultūros namų renginių organizatorė Roma Kvietkuvienė, Mokyklos Garbės galerijos nariai: Vilniaus Edukologijos universiteto istorijos mokslų daktarė Vida Kniūraitė, Kelmės sporto mokyklos treneris olimpietis Mindaugas Norbutas, buvusi ilgametė mokyklos direktorė, Metų mokytoja bei dailės mokytoja metodininkė Kornelija Norbutienė.
Tylos minute pagerbti Anapilin išėję mokytojai. Devintokas Egidijus Mikovičius atliko kūrinį ,,Aleliuja“.
Po oficialiosios dalies vyko baigiamasis Jubiliejinis koncertas, skirtas 210 metų sukakčiai paminėti.

Felicija Vasiliauskienė,
Danguolė Barauskienė,
mokytojos

Skaityti toliau …
„Ačiū, kad dar lietuviškai skaitote“

Praėjusį ketvirtadienį Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje vėl būriavosi literatūrinio žodžio kūrėjai. Šiemet rajono literatų gretas papildė ir keletas svečių iš kitų Lietuvos kampelių, mielai pasidalijusių savo kūrybiniais ieškojimais ir atradimais. Bet kūrybos skaitymai sudarė tik vieną renginio dalį. Tą dieną svarbiausiu susitikimo akcentu tapo šviesaus atminimo poetės Reginos Biržinytės vardo premijos įteikimo ceremonija.
Šiemet dėl premijos varžėsi du kandidatai: Jadvygos Gaupšienės poezijos rinkinys „Meilės metai arba 365(6) meilės dienos“ bei Stasio Ramanausko romanas „Visi pirštus į save lenkia“. Už jį ir buvo skirta premija, rašytojui užrišta vardinė juosta.

Monika Žukauskaitė

Skaityti toliau …
Skaityti toliau …
Kelmėje rasti sprogmenys

Gegužės 7 d. vidudienį Kelmės Raseinių g., ties namu, pažymėtu numeriu 5A, išsirikiavo keletas specialiųjų tarnybų automobilių. Namas netrukus buvo apjuostas įspėjamąja juosta, o gyventojai evakuoti iš butų. Vietos pareigūnai laukė atvykstančių išminuotojų. Pirminiais duomenimis, vieno iš butų savininkas, name laikė neaiškios kilmės sprogmenis.

„Kelmiškiams“ informacija

Skaityti toliau …
Bus tęsiamas bendrijos „Kelmės viltis“ projektas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nutarė suteikti trūkstamų lėšų sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Kelmės viltis“ projektui įgyvendinti, todėl per vykusį posėdį atšauktas kovo 31 d. tarybos sprendimas, kuriuo buvo nuspręsta nutraukti „Kelmės vilties“ projektą.

Nuo šiol projekto vykdymą perima Kelmės rajono savivaldybės administracija. Administracija bus šio projekto vykdytoja, o „Kelmės viltis“ dalyvaus kaip partnerė. Kaip teigė administracijos direktorė Irena Sirusienė, užsakovo funkcijos perduodamos administracijai – skiriamas projekto vadovas, finansininkas, o administracijos direktorius įgaliojamas pasirašyti visus dokumentus, susijusius su projekto įgyvendinimu.

Karklelis domėjosi, kokias funkcijas atliks savivaldybės administracija ir kokias „Kelmės viltis“.

– Visas pagrindines funkcijas atliks savivaldybės administracija, „Kelmės viltis“ turės tik partnerio statusą – bendradarbiaus su savivaldybe ir teiks pagalbą, nes ji turėjo ankstesnius pagrindinius įdirbius, – aiškino pranešėja Laima Tyliutė. Jai antrino ir I. Sirusienė teigdama, kad parneris padės ieškoti gyventojų grupiniams namams.

I. Sirusienė informavo, kad projekto vadove skiriama ir už tolimesnį projekto įgyvendinimą bus atsakinga Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Skardžiuvienė. Finansininkas taip pat bus iš administracijos, todėl, pasak I. Sirusienės, papildomų atlyginimų jiems mokėti nereikės.

L. Tyliutė pabrėžė, kad savivaldybė neturėsianti prie projekto prisidėti finansiškai. Sutartyje numatyta projektą užbaigti iki rugsėjo 1 d., jei nebus spėta įgyvendinti projekto iki šios dienos, tuomet partneris turėsiąs užbaigti savo lėšomis, tačiau, kaip teigė L. Tyliutė, gali būti, kad Ministerija pratęs finansavimą. Petro Račkausko teigimu, po sutarties su rangovu pasirašymo liks 4 mėnesiai, o per šį laikotarpį technologiškai statybos darbų užbaigti neįmanoma. Meras V. Andrulis prieštaravo ir patikino, kad rangovas žada pabaigti laiku.

Ankstesnio bendrijos „Viltis“ projekto vadovo Boriso Markulio nuomone, sutartyje pakaktų sukeisti partnerius vietomis. Buvęs tarybos narys siūlė tartis su Ministerija ir Centrine projektų valdymo agentūra, nes sutartyje yra punktas, nurodantis, kad atsiradus nenumatytoms išlaidoms, jas turės dengti ne kas kitas, o savivaldybė.

– Tikiuosi, kad šis projektas vyks sklandžiai, terminai turėtų būti pratęsti, o jei rangovas pasistengs, viskas bus atlikta laiku, – vylėsi B. Markulis ir prašė atsakingų asmenų atidžiai sudaryti sutartį, kad projektas būtų sėkmingai užbaigtas.

Skaityti toliau …
„Verslas veža“ Kelmėje

Balandžio 16 d. rytmetį Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos aktų salėje sunkiai tilpo moksleiviai, besidomintys verslo kūrimo galimybėmis. Čia juos sukvietė „Verslios Lietuvos“ organizuoto projekto „Verslas veža“ rengėjai. Dalyvavimas šiame projekte, pasak organizatorių, yra galimybė savo kelio beieškančiajam sužinoti, nuo ko ir kaip pradėti savo verslą ar paversti realybe ilgai savyje brandintas idėjas. Per visą šalį keliaujančiu renginių ciklu siekiama motyvuoti Lietuvos jaunus, ambicingus ir apie savo ateitį galvojančius jaunuolius įkūnyti savo idėjas versle, suteikti pasitikėjimo savo jėgomis bei išbandyti save praktiniuose užsiėmimuose, kurie padės įvertinti esamas žinias bei verslo aplinkos suvokimą.
Gimnazistus sveikino ir renginį atidarė projekto vadovė Inga Stegvilaitė, kuri linkėjo mėgautis susitikimais ir kvietė būti žingeidžius, nes smalsumas ir žinių troškimas leidžia pasiekti tikslus.
Į moksleivius kreipęsis gimnazijos direktorius Rimas Bielskis sakė, kad jei mokiniai galėtų persikelti bent 30 metų atgal, sužinotų, kaip viskas tuomet būdavo suplanuota.
– Turėjome du kelius pabaigę mokyklą: dirbti arba toliau mokytis. Pabaigę 8 klases, galėjo tik mokytis. Įgiję išsilavinimą, turėjome dirbti. Viskas. Pasirinkimo nėra. Jei nesusiradai darbo pats, tave įdarbins. Ir visai nesvarbu kur: Kelmėje, Utenoje ar dar kitur. Šiandien, mieli gimnazistai, jūsų gyvenimas visai kitoks. Jūs patys turite apsispręsti, planuoti savo karjerą, susirasti mokymosi įstaigą, darbą Lietuvoje ar užsienyje. Galite ir nedirbti, jei turite, kas išlaiko. Šiandien gyvenimas yra kitoks, bet nepasakyčiau, kad lengvesnis, – kalbėjo direktorius ir linkėjo, kad mokinius visą gyvenimą vežtų sėkmė.
Po įžanginių kalbų moksleiviai klausėsi verslo sėkmės istorijų. Jas pristatė prekių ženklų „MPP Clothing“ ir „Muscleshop“ įkūrėjas Vytautas Medineckas, radijo laidų kūrėja Simona Albavičiūtė-Bandita, GoHisto.lt įkū-
rėjai Julius Pauliukevičius ir Simas Jaskutėlis bei kelmiškis verslininkas Šarūnas Valiuška. Moksleiviai atidžiai klausėsi pasakojimų ir nestokojo klausimų pranešėjams.

Monika Žukauskaitė

Skaityti toliau …
Prisiekė naujos kadencijos tarybos nariai ir meras

Balandžio 16 d. oficialiai darbą pradėjo naujai išrinkti Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariai ir pirmą kartą pačių kelmiškių tiesiogiai išrinktas meras Vaclovas Andrulis.
Tarybą papildė 8 nauji nariai
Pirmąjį 2015–2019 m. kadencijos tarybos posėdį pradėjo Kelmės rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Dalia Viliūnienė. Po iškilmingo Lietuvos valstybinio himno giedojimo, savivaldybės tarybos nariai ir meras abėcėlės tvarka buvo kviečiami duoti vardinę priesaiką. Kelmiškių išrinktieji, uždėję rankas ant LR Konstitucijos, žadėjo sąžiningai atlikti savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, galinčių pažeisti gyventojų teises bei viešuosius interesus.
Po priesaikos tarybos nariams įteikti pažymėjimai ir gėlės.
Šių metų tarybos narių gretas papildė net 8 asmenys: Dalia Balčiūnienė, Saulius Mockus, Ramūnas Baranauskas, Vytautas Barkauskas, Stepas Dzimidas, Emilija Kvietkuvienė, Tomas Savickas, Vincas Metrikis. Socialdemokratų partijos narys Zenonas Mačernius taryboje dirbs jau aštuntąją kadenciją, t. y. be pertraukų nuo pat savivaldos atkūrimo.
Po duotų priesaikų, merui
V. Andruliui iškilmingai įteiktos regalijos, vėliau D. Viliūnienė skaitė LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės, LR Seimo narės Almos Monkauskaitės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atsiųstus sveikinimus.

Sigita Maziliauskienė

Skaityti toliau …
Čempionais tapo du kelmiškiai

Balandžio 10–11 d. Kaune vyko 2015 metų Lietuvos imtynių jaunių čempionatas. Varžybos organizuotos senojoje Kauno sporto halėje ant trijų imtynių kilimų, ant kurių varžėsi geriausi šalies graikų-romėnų imtynių, moterų imtynių ir laisvųjų imtynių sportininkai. Šios varžybos jauniesiems atletams svarbios ir tuo, kad varžybų nugalėtojai įgyja teisę atstovauti Lietuvai Europos ir Pasaulio imtynių čempionatuose.

Kelmės kraštui atstovavo septyni imtynininkai. Puikią sportinę formą šiemet įgijęs kelmiškis Aurimas Kuoris buvo vienas favoritų svorio kategorijoje iki 76 kg. Tačiau kelmiškio laukė akistata su „pirmuoju“ Lietuvos jaunių rinktinės numeriu, klaipėdiečiu Artiomu Novikovu. Po laimėtų dviejų pirmųjų kovų, abu favoritai susitiko pusfinalyje. Visi imtynių specialistai laukė įtemptos ir lygiavertės kovos, tačiau Aurimas Kuoris kovą laimėjo „sausu“ rezultatu 10:0. Finalinėje kovoje kelmiškis ant menčių paguldė raseiniškį M. Pauliką ir tapo Lietuvos jaunių čempionu. Šiais metais, šešiolikmetis Aurimas iškovojo Lietuvos suaugusiųjų čempionate antrąją vietą, jaunimo (iki 20 m.) – trečiąją vietą ir dar dviejuose jaunių tarptautiniuose turnyruose Rusijoje ir Baltarusijoje – antrąsias vietas.

Maloniai trenerius pradžiugino „Kražantės“ progimnazijos mokinys Ugnius Simanauskis, kuris kovojo svorio kategorijoje iki 54 kg. Pirmoje kovoje įveiktas komandos draugas Vilius Gečas, o pusfinalyje klaipėdietis A. Chomik. Finale Ugnius po atkaklios kovos nugalėjo Artemij Petrov iš Klaipėdos ir tapo šalies čempionu. Keletą metų Ugnius iškovodavo tik antrąsias ir trečiąsias vietas, bet sunkaus darbo per treniruotes dėka pagaliau pavyko vėl užlipti ant aukščiausios apdovanojimų pakylos.

Penktąsias vietas čempionate užėmė Vilius Gečas (54 kg), Mindaugas Reimeris ir Klaidas Pluščiauskis (abu 76 kg). Kipras Leščiauskas (58 kg) ir Saimonas Marcinkus (69 kg). Jie pralaimėję pirmąsias kovas iš tolimesnių varžybų pasitraukė.
2015 m. Lietuvos laisvųjų imtynių jaunių čempionai:
42 kg. D. Rekštys (Raseiniai);
46 kg. S. Šakys (Šiauliai – Pagėgiai);
50 kg. A. Maksimov (Klaipėda);
54 kg. U. Simanauskis (Kelmė);
58 kg. G. Jovaiša (Šiauliai – Pagėgiai);
63 kg. K. Drobot (Klaipėda);
69 kg. D. Viliušis (Raseiniai);
76 kg. A. Kuoris (Kelmė);
85 kg. M. Adomaitis (Siauliai – Pagėgiai);
100 kg. R. Starikovas (Pagėgiai).

Nerijus Peleckis

Skaityti toliau …
Puslapis 1 of 113123Kitas ›Paskutinis »