Jaunimo apdovanojimai (Balsavimas baigėsi)

Be kategorijos

Kelmės miesto ir rajono jaunimo organizacijų iniciatyvinė grupė ir Jaunimo reikalų taryba rengia konkursą „Kelmės jaunimo apdovanojimai 2012“, kurio metu bus išrinkti labiausiai jaunimui nusipelnę fiziniai ir juridiniai asmenys. Kviečiame susipažinti su nominantais bei balsuoti už labiausiai vertus.

Nominacija JAUNIMO ORGANIZACIJA

Skiriama organizacijai už didžiausią indėlį į jaunimo užimtumo ir laisvalaikio skatinimą. Nominacijos kandidatais gali būti neformalios jaunimo grupės, jaunimo organizacijos, įregistruotos Asociacijų įstatymo tvarka.

Jaunųjų maltiečių organizacijos, Kelmės skyrius – už jaunimo subūrimą savanoriškai veiklai.

Įvairaus amžiaus jaunimo organizacija aktyviai bendradarbiauja su Kelmės specialiąja mokykla, bendrauja su Vijurkų globos namais bei gelbsti seneliams, kuriems reikia pagalbos.

Lykšilio jaunimo grupė – organizuoja kaimo šventę, ieško lėšų, organizuoja įvairias vakarones.

Naisių vasaros festivalio savanoriai, aktyviai dalyvauja jaunimo veikloje.

Neformali Vaiguvos jaunimo grupė – aktyvus dalyvavimas kitų jaunimo organizacijų šventėse. Glaudus ryšys su Vlado Šimkaus vidurine mokykla. Tinklinio varžybų organizavimas.

Vienija Vaiguvos seniūnijos jaunimą įvairioms veikloms. Sėkmingai įgyvendintas projektas ,,Sveikatos ir grožio studija“.

Stulgių jaunimo klubas – renginiai, skatinantys bendradarbiauti Kelmės jaunimo organizacijas.

Šios jaunimo grupės vadovas  A. Butkus yra ne tik šmaikštus, bet ir iniciatyvus. Surengė Stulgiuose renginį „Stulgių skrynia 2012“, pagal VVG projektą gautos ir suremontuotos patalpos jaunimo klubui.

Nominacija MOKYKLA

Skiriama už didžiausią indėlį į mokinių lyderystės ugdymą bei jų užimtumą laisvalaikio metu (ne pamokų metu). Į šią nominaciją gali pretenduoti visos Kelmės miesto ir rajono įstaigos, turinčios mokyklos statusą.

Kelmės „Kražantės“ pagrindinė mokykla

Aktyviai organizuoja turiningą mokinių laisvalaikį: diskotekos, kino filmai, įvairūs renginiai ir akcijos.

Kelmės Jono Graičiūno gimnazija

Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas siekiant ugdymo kokybės reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ ir kt.

Gimnazijoje sukurtos puikios sąlygos meninei moksleivių saviraiškai. Gera materialinė bazė (muzikos kabinetas kompiuterizuotas, yra sintezatorių, gitarų, garso įrašymo, atkūrimo technikos, vaizdo ir garso magnetofonai; dailės kabinete yra molio apdirbimo krosnis, grafikos staklės ir kt.), vyksta dramos studijos „Savi“ premjeros, kas dveji metai gimnazijos scenoje pastatomas stambus muzikinis veikalas, rengia dailės ir fotografijos parodas, o Muzikos studija – koncertus. Įkurtas klubas „Hipokrenė“.

Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinė mokykla

Lyderystė – skatinimas per mokinių savivaldą – mokinių tarybą, klasių savivaldas, per renginių organizavimą, projektinę veiklą, dalyvavimą įvairiose pilietinėse programose.

Kražių gimnazija

2012 metais buvo priimta į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, tai parodo, kad mokyklos bendruomenei rūpi jų narių sveikata ir gera ateitis.

Už aktyvių lyderių ugdymą.

Nominacija KŪRYBIŠKA SIELA

Skiriama apdovanoti Kelmės rajono  asmenį už kūrybišką veiklą, kūrybinius, muzikinius pasiekimus ir nuopelnus.

VytautasVyšniauskas

Jaunasis poetas, kuris Lietuvos literatūros respublikinėje olimpiadoje užėmė II vietą. Savo jausmus išliedamas sukuria stulbinančius ir susimąstyti priverčiančius kūrinius. Kasmetinio Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos  renginio „Poezijos rudenėlis“ laureatas.

Viktorija Dirmeikytė

Kūrybinga ir išradinga Kražių gimnazijos abiturientė. Ji ne tik kuria puikius gimnazijos renginių scenarijus, bet taip pat rašo poeziją ir prozą, laimi rajono jaunųjų kūrėjų konkursuose prizines vietas. Šiais mokslo metais Viktorija ypač susidomėjo kraštotyra, pagal partizanų ryšininkių J. Žibutienės ir J. Kavaliauskienės autentiškus pasakojimus parengė tiriamąjį darbą „Moteris rezistencinėje kovoje“.

Gytis Kaušius

Aktyviai prie jo talento ugdymo prisidėjo visas Kelmės rajonas, jis ugdė žmonių solidarumą.

Jo „pirštuose puikuojasi originalūs, sudėtingų formų, itin didelės apimties subrendusių atlikėjų kūriniai, tačiau tarptautiniuose konkursuose jo turimas Weltmeister Cantus niekaip nebegali konkuruoti su naujos kartos akordeonais…“

Tautvydė Čekanauskaitė

Už  Kelmės rajono vardą garsinimą.

Nominacija JAUNOJI ŠIRDIS

Skiriama jaunimo atstovui nuo 14–29 metų, kuris derindamas vertybes ir prioritetus geba efektyviai veikti Kelmės rajono jaunimo visuomeniškoje veikloje.

Aidas Gedminas

Už švietėjišką veiklą, bendraamžių  subūrimą bendrai veiklai.

Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos gimnazistų prezidentas, perrinktas antrai kadencijai), stengiasi, kad mokiniai turėtų kuo geresnes sąlygas mokytis.

Edgaras Kvietkauskas

Aktyvus, turi daug idėjų, sėkmingai vadovauja neformaliai Vaiguvos jaunimo grupei. Projekto ,,Sveikatos ir grožio studija“ vadovas, skatina, organizuoja grupės narius dalyvauti rajono renginiuose.

LaurynasZavadskis

Organizacijos „B.A.S.A.“ vienas pagrindinių atstovų. Stengiasi organizuoti, kuo daugiau renginių, kurie leistų naudingai praleisti laisvalaikį jaunimui (liaudiškų šokių vakaronės, LT-Project koncertas). Šiuo Kelmės rajono mokinių parlamento pirmininkas (nuo 2012 lapkričio 30 d.).

Laimis Jonutis

Kelmės visuomenės sveikatos biuro specialistas, labai aktyviai dalyvauja rajono sportinėje veikloje, skatindamas jaunimą sportuoti, tai yra labai geras pavyzdys ne tik jaunimui, bet ir kiekvienam kelmiškiui. Šiam vaikinui tikrai rūpi, kad ateities kartos būtų sveikesnės, žvalesnės,  neturėtų žalingų įpročių.

Nominacija SAVANORIS

Skiriama asmeniui nuo 30 metų, dirbančiam su Kelmės rajono jaunimu savo laisvalaikiu.

Lina Šimkevičienė- Kelmės „Kražantės“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja

Už vadovavimą Kelmės „Jaunųjų maltiečių“ veiklai, renginių organizavimą, akcijos „Kalėdinė sriuba“ organizavimą Kelmėje.

Ineta Leščiauskienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Ineta Leščiauskienė yra kūrybos klubo „Hipokrenė“ narė, Comenius projekto „Health – getting fit for Europe” koordinatorė.

Mokytoja I. Leščiauskienė jau daugiau nei penkerius metus koordinuoja leidybos projektą “Tarptautinis jaunimo laikraštis “DEFRIT”. Šį laikraštį kartu su Kelmės gimnazistais leidžia ir partneriai iš Ispanijos, Vokietijos, Italijos, Rumunijos, Prancūzijos. Neseniai laikraščio “DEFRIT” numeris parengtas ir išleistas Kelmėje.

Eugenijus Jafimovas

E. Jafimovas neskaičiuoja nei savo laiko, nei jėgų. Skatina jaunimą pažinti savo kraštą, moko bendrauti.

Saulius Venckus

Už jaunimo muzikinių talentų ugdymą bei galimybę pasirodyti jaunimui rajono visuomenei.

Nominacija ĮGYVENDINTA METŲ IDĖJA

Skiriama asmeniui ar asmenų grupei už įgyvendintą metų idėją ar suorganizuotą renginį.

Jaunieji maltiečiai

Kelmės jaunųjų maltiečių iniciatyva pirmą kartą surengta labdaros akcija „Maltiečių sriuba“.

Tinklinio turnyras A.Alūzo taurei laimėti

Buria jaunimą bendrauti, populiarinamas tinklinis. Renginyje Dalyvauja ŠU dėstytojas A.Alūzas.

Lykšilio kaimo kaimo šventė

Už idėją jaunimo grupei ,,Savas kampas“ sukurti kaimo šventę, surinkti lėšų, suburti kaimo gyventojus, pakviesti muzikos atlikėjus.

Pakražančio kultūros centras šventė ,,Grįžtu į gimtus namus“

Pakražančio seniūnijos jaunųjų atlikėjų koncertas.

Nominacija JAUNIMO PARTNERIS

Skiriama fiziniam ar juridiniam asmeniui, prisidėjusiam prie Kelmės rajono jaunimo veiklos ar iniciatyvų.

Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka

Įvairių meninių ir edukacinių renginių organizatorius Kelmės jaunimui.

,,Kelmiškiams“ laikraštis

Šie šilti ir malonūs žmonės, kurie ten dirba redakcijoje yra visada pasiruošę ištiesti pagalbos ranką.

Alfonsas Sakalauskas

Už sunkiai ištariamą žodį ,,NE“ jaunimo problemoms.

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariatas

Vykdoma prevencija  organizuojant  renginius, išvykas, diskusijas jaunimui, bendradarbiaujant su įvairiomis institucijomis, dirbančiomis su jaunimu.

Kelmės Jaunimo centras

Neskaičiuodami savo laiko, jie visą laiką skiria Kelmės jaunimui, jo užimtumui. Jaunimo centre dirbantys asmenys yra draugiški, geranoriški. Jie nuoširdžiai bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis organizacijomis.

Nominacija KELMĖS GARBĖ

Skiriama jaunuoliui, savo pasiekimais garsinančiam Kelmės rajoną Lietuvoje ar užsienyje.

Gytis Kaušius

Už Lietuvos ir Kelmės miesto vardo garsinimą.

Vaikinas už pasiekimus tarptautiniuose konkursuose pelnė Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėką.

AidasGedminas

Dalyvavo Lietuvoje organizuojamose MUN (Jungtinių Tautų Modelis) konferencijose.

Monika Povilaitytė

Už Tytuvėnų miesto garsinimą savo pergalėmis.

Irmantas Ivanauskas

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnaziją bei Kelmės rajoną garsinantis mokinys.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *